Glædelig Vespa (h)jul

 
Endnu et år er gået for Vespa Klub Vestjylland og julearrangementet var den sidste
chance for at møde klubkammeraterne i 2012 sluttede. Meget passende havde Kong Vinter indhyllet
landskabet i et klædeligt hvidt dække af sne og is, da 10 medlemmer af VKV den 15. december kl. 10.30 mødte
 i ”klublokalet” hos Johnny Tanggaard i Tjæreborg. Formanden Peer Tanggaard bød velkommen og orienterede om,
at 2 medlemmer i det forgangne år var gået bort – i respekt for de 2 medlemmer blev der holdt et øjebliks stilhed.
Som sædvanlig var der ingen dagsorden for juleafslutningen – gamle historier blev genfortalt
(og var blevet en tand sjovere siden de sidst blev fortalt) og nye historier var kommet til.
Formandens respekt blandt de fremmødte var dalet en smule siden han ikke længere var
”præsident” for Vespa Klub Danmark. Han fik hurtigt kælenavnet ”Falken” fordi han så
ofte har benyttet sit abonnement hos firmaet med næste samme navn. Lidt uretfærdig
var drilleriet måske – at han oftere bruger Falck kunne jo også være et udtryk for, at
han køre mange flere kilometer end os andre? I år havde vi fint besøg. Martin og Malene
fra Sjælland havde taget bilen til Vestjylland for at ønske glædelig jul. Det er engagement
i allerhøjeste potens og kan ikke roses nok! Formanden udbad sig idéer til klubture i 2013.
Der var enighed om, at vi i 2. weekend i marts måned skulle til Bilmesse & brugtmarked i Fredericia.                  
Men Søby Lejren ved Herning skal også besøges næste år. Snakken gik lystigt og tiden
ligeså – pludselig var der gået 2½ time og der blev ønsket glædelig jul mens medlemmerne

forsvandt ud i vinterlandskabet igen………

 
Husk at kontingentet for 2013 skal være betalt inden 31. december 2012. Når du betaler
dit kontingent via netbank, så husk at skrive dit medlemsnummer.
 

Lars Kingo